artykuł

INTERES OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ – WYROK WSA OLSZTYN Z DNIA 30-11-2010 II SA/OL 545/10

Ubiegając się o pozwolenie na budowę, zawsze trzeba liczyć się ze sprzeciwem sąsiadów, którzy powołując się na „interes osób trzecich”, będą próbować storpedować inwestycję. Czym więc jest ten interes i jak go rozumieją sądy administracyjne? Okazuje się, że zawsze wiąże się on z przepisami prawa. Tym samym, jeżeli inwestycja jest legalna, to nie może jednocześnie …

INTERES OSÓB TRZECICH W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ – WYROK WSA OLSZTYN Z DNIA 30-11-2010 II SA/OL 545/10 … czytaj

POJĘCIE ISTOTNOŚCI ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO – NA PODSTAWIE WYROKU NSA Z DNIA 16 CZERWCA 2021R. II OSK 2624/18

Budowa zawsze musi przebiegać zgodnie z tym, co zostało założone w projektach zatwierdzonych w odpowiedniej procedurze przez właściwe organy. Ostateczny efekt inwestycji nigdy nie może w sposób istotny od nich odbiegać. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z koniecznością zalegalizowania wykonanych niezgodnie z projektem prac. Jednak nie oznacza to, że na etapie budowy niedopuszczalne są …

POJĘCIE ISTOTNOŚCI ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO – NA PODSTAWIE WYROKU NSA Z DNIA 16 CZERWCA 2021R. II OSK 2624/18 … czytaj

WARUNKI PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ – NA PODSTAWIE WYROKU II OSK 1407/18 – WYROK NSA Z DNIA 01 GRUDNIA 2020 R.

Nie zawsze pozwolenie na budowę musi być realizowane przez tego, dla kogo zostało ono wydane. Decyzję tę – podobnie zresztą, jak prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia budowy – można przenieść na inny podmiot. Jak tego dokonać? Kluczową sprawą jest wypełnienie wszystkich formalności przewidzianych w Prawie budowlanym. Warto na nie spojrzeć z perspektywy ciekawego wyroku …

WARUNKI PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ – NA PODSTAWIE WYROKU II OSK 1407/18 – WYROK NSA Z DNIA 01 GRUDNIA 2020 R. … czytaj

WYMAGANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE NA GRUNCIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Prowadzenie właściwej polityki w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych zadań organów władzy publicznej, w tym zwłaszcza gmin. Jednak trzeba pamiętać, że każdy akt planistyczny w istotny sposób ingeruje w prawo własności nieruchomości nim objętych. Natomiast prawo to jest jednym z najsilniej chronionych przez prawodawcę. Dlatego kształtowanie ładu przestrzennego wymaga odpowiedniego balansowania …

WYMAGANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE NA GRUNCIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO … czytaj

OPŁATA LEGALIZACYJNA JAKO PRZESŁANKA UNIKNIĘCIA ROZBIÓRKI

Samowola budowlana to – najogólniej rzecz ujmując – sytuacja, w której dany budynek został wybudowany bez wymaganych prawem formalności, a więc bez pozwolenia na budowę bądź bez dokonania właściwego zgłoszenia. W takiej sytuacji istnieją właściwie dwa wyjścia: przeprowadzenie procedury legalizacji bądź rozbiórka samowoli. Nadzór budowlany, który ma obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa, …

OPŁATA LEGALIZACYJNA JAKO PRZESŁANKA UNIKNIĘCIA ROZBIÓRKI … czytaj

KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ZGODĘ NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW BUDOWLANYCH?

Przepisy budowlane stanowią rozbudowany system różnego rodzaju regulacji, wśród których na czoło wysuwa się ustawa Prawo budowlane. Jednak w rzeczywistości jest to podstawowy akt, normujący najważniejsze zagadnienia prawa budowlanego. W praktyce niezwykle istotne znaczenie – zarówno dla inwestora, jak i projektanta, wykonawcy i organów budowlanych – mają przepisy techniczno-budowlane. To z nich określa się warunki, …

KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ZGODĘ NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW BUDOWLANYCH? … czytaj

KIEDY W ŚWIETLE PRAWA MOŻEMY MÓWIĆ O ZAKOŃCZENIU BUDOWY?

Właściwie każda budowa stanowi skomplikowane przedsięwzięcie, którego poziom trudności – także pod względem prawnym – wzrasta proporcjonalnie do rozmiarów inwestycji. Co prawda w ostatnich latach coraz częściej dąży się do tego, aby prawo budowlane było prostsze i przewidywało mniej formalności, to jednak nadal bardzo daleko mu do takiego poziomu, w którym każdy obywatel byłby w …

KIEDY W ŚWIETLE PRAWA MOŻEMY MÓWIĆ O ZAKOŃCZENIU BUDOWY? … czytaj

JAK WYZNACZYĆ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU W 2022 ROKU?

Planując budowę domu, należy zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii. Jedną z nich jest sposób, w jaki projektowana inwestycja będzie oddziaływała na zabudowę na działkach sąsiednich. W tym artykule poruszamy niezwykle ważny aspekt, jakim jest obszar oddziaływania obiektu budowlanego. Co kryje się pod tym pojęciem, kto jest odpowiedzialny za jego określenie i jakie zmiany w …

JAK WYZNACZYĆ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU W 2022 ROKU? … czytaj

Wygrana w sprawie o stwierdzenie nieważności PnB.

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił poprzednie decyzje administracyjne i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z 1999 roku. Sprawa dotyczyła decyzji o pozwoleniu na budowę z 1999 roku. Na jej podstawie nasz Klient wybudował dom w odległości 0,8m od granicy …

Wygrana w sprawie o stwierdzenie nieważności PnB. … czytaj

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za kwoty zatrzymane wobec podwykonawców może trwać latami.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady nieruchomości wynosi 5 lat. Zawierając umowę o roboty budowlane, Inwestor bardzo często wymaga zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Jako zabezpieczenie, najczęściej wymaga się gwarancji udzielonej przez osobę trzecią (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Wielokrotnie jednak, formą zabezpieczenia jest potrącenie odpowiedniej części wynagrodzenia, które ma …

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za kwoty zatrzymane wobec podwykonawców może trwać latami. … czytaj

Przewiń do góry