artykuł

WYMAGANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE NA GRUNCIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Prowadzenie właściwej polityki w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych zadań organów władzy publicznej, w tym zwłaszcza gmin. Jednak trzeba pamiętać, że każdy akt planistyczny w istotny sposób ingeruje w prawo własności nieruchomości nim objętych. Natomiast prawo to jest jednym z najsilniej chronionych przez prawodawcę. Dlatego kształtowanie ładu przestrzennego wymaga odpowiedniego balansowania …

WYMAGANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE NA GRUNCIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO … czytaj

OPŁATA LEGALIZACYJNA JAKO PRZESŁANKA UNIKNIĘCIA ROZBIÓRKI

Samowola budowlana to – najogólniej rzecz ujmując – sytuacja, w której dany budynek został wybudowany bez wymaganych prawem formalności, a więc bez pozwolenia na budowę bądź bez dokonania właściwego zgłoszenia. W takiej sytuacji istnieją właściwie dwa wyjścia: przeprowadzenie procedury legalizacji bądź rozbiórka samowoli. Nadzór budowlany, który ma obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa, …

OPŁATA LEGALIZACYJNA JAKO PRZESŁANKA UNIKNIĘCIA ROZBIÓRKI … czytaj

KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ZGODĘ NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW BUDOWLANYCH?

Przepisy budowlane stanowią rozbudowany system różnego rodzaju regulacji, wśród których na czoło wysuwa się ustawa Prawo budowlane. Jednak w rzeczywistości jest to podstawowy akt, normujący najważniejsze zagadnienia prawa budowlanego. W praktyce niezwykle istotne znaczenie – zarówno dla inwestora, jak i projektanta, wykonawcy i organów budowlanych – mają przepisy techniczno-budowlane. To z nich określa się warunki, …

KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ZGODĘ NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW BUDOWLANYCH? … czytaj

KIEDY W ŚWIETLE PRAWA MOŻEMY MÓWIĆ O ZAKOŃCZENIU BUDOWY?

Właściwie każda budowa stanowi skomplikowane przedsięwzięcie, którego poziom trudności – także pod względem prawnym – wzrasta proporcjonalnie do rozmiarów inwestycji. Co prawda w ostatnich latach coraz częściej dąży się do tego, aby prawo budowlane było prostsze i przewidywało mniej formalności, to jednak nadal bardzo daleko mu do takiego poziomu, w którym każdy obywatel byłby w …

KIEDY W ŚWIETLE PRAWA MOŻEMY MÓWIĆ O ZAKOŃCZENIU BUDOWY? … czytaj

JAK WYZNACZYĆ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU W 2022 ROKU?

Planując budowę domu, należy zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii. Jedną z nich jest sposób, w jaki projektowana inwestycja będzie oddziaływała na zabudowę na działkach sąsiednich. W tym artykule poruszamy niezwykle ważny aspekt, jakim jest obszar oddziaływania obiektu budowlanego. Co kryje się pod tym pojęciem, kto jest odpowiedzialny za jego określenie i jakie zmiany w …

JAK WYZNACZYĆ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU W 2022 ROKU? … czytaj

Wygrana w sprawie o stwierdzenie nieważności PnB.

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił poprzednie decyzje administracyjne i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z 1999 roku. Sprawa dotyczyła decyzji o pozwoleniu na budowę z 1999 roku. Na jej podstawie nasz Klient wybudował dom w odległości 0,8m od granicy …

Wygrana w sprawie o stwierdzenie nieważności PnB. … czytaj

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za kwoty zatrzymane wobec podwykonawców może trwać latami.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady nieruchomości wynosi 5 lat. Zawierając umowę o roboty budowlane, Inwestor bardzo często wymaga zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Jako zabezpieczenie, najczęściej wymaga się gwarancji udzielonej przez osobę trzecią (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Wielokrotnie jednak, formą zabezpieczenia jest potrącenie odpowiedniej części wynagrodzenia, które ma …

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za kwoty zatrzymane wobec podwykonawców może trwać latami. … czytaj

Klienci deweloperów lepiej chronieni – prezydent podpisał ustawę.

W dniu 9 czerwca Prezydent podpisał nową ustawę z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. W ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy powołany zostanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będący częścią Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ma on działać na zasadzie podobnej do UFG w przypadku upadłości instytucji …

Klienci deweloperów lepiej chronieni – prezydent podpisał ustawę. … czytaj

Bezwarunkowy charakter gwarancji ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Kontraktu budowlanego.

W wygranej przez Kancelarię IURICO sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził bezwarunkowy i abstrakcyjny charakter ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy o roboty budowlane. Kwestię gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy należy uznać za ugruntowaną na tle doktryny i orzecznictwa. Dzisiejszy powszechnie akceptowalny pogląd został wyrażony w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1993 …

Bezwarunkowy charakter gwarancji ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Kontraktu budowlanego. … czytaj

Dopuszczalność uzyskania zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA z tytułu roszczeń tzw. ustawy o spłacie.

Ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 227 ze zm.– dalej „ustawa o spłacie”) polski ustawodawca wprowadził szczególne zasady ochrony przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi na rzecz wykonawcy budowy zleconej przez GDDKiA, a za które to usługi zapłaty nie …

Dopuszczalność uzyskania zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA z tytułu roszczeń tzw. ustawy o spłacie. … czytaj

Przewiń do góry