co robimy

dla producentów materiałów budowlanych i surowców

Producent a:

Organy Administracyjne

DORADZTWO PRAWNE

 • Certyfikacja wyrobów budowlanych
 • Bieżące wsparcie podczas kontroli
 • Ochrona środowiska w procesie produkcji
 • Nadzór budowlany nad obiektami
 • Audyty działalności spółki
 • Rejestracja znaków towarowych i patentów
 • Zatrudnianie cudzoziemców

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak wypełnić obowiązki certyfikacyjne?
 • Jak prawidłowo gospodarować odpadami, w tym opakowaniami?
 • Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?
 • Jak nie naruszać zasad uczciwej konkurencji?
 • Jak unikać odpowiedzialności przed UOKiK?
 • Jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności za produkt?
Hurtownia / Wykonawca / Podwykonawca / Usługodawca / Projektant

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy sprzedaży i dostawy
 • Konsorcja
 • Umowy transportu, spedycji
 • Umowy o poufności (CDA, NDA)
 • Współpraca z grupami zakupowymi
 • Umowy lojalnościowe, bonusowe
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak uszczelnić politykę cenową?
 • Jak bezpiecznie wejść w konsorcjum?
 • Jak negocjować z grupami zakupowymi?
 • Jak wystrzegać się zaburzania konkurencji na rynku?
 • Jak skutecznie windykować nierzetelnych dłużników?
 • Jak nadzorować dane poufne?
Dostawy dla zamówień publicznych

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza wzoru umowy
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak miarkować wygórowane kary umowne?
 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?
 • Logistyka i transport w zamówieniach publicznych
Przewiń do góry