co robimy

dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Wspólnota / spółdzielnia mieszkaniowa a:

Organy Administracyjne

DORADZTWO PRAWNE

 • Wymogi prawne dotyczące korzystania z obiektu budowlanego

 • Zezwolenia, zgody i decyzje administracyjne

 • Odwołania od decyzji i kar administracyjnych

 • Audyty prawne posiadanej dokumentacji

 • Bieżące wsparcie podczas kontroli
 • Legalizacja robót i obiektu wykonanego bez zgłoszenia
 • Ocena skutków wejścia na nieruchomość sąsiednią przy wznoszeniu budynku

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak skutecznie wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli?

 • Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?

 • Jak nie dać się „ustawie śmieciowej”?

 • Obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach

 • Obowiązki administracyjno-prawne właściciela obiektu budowlanego

Wykonawca / Podwykonawca / Usługodawca / Projektant / Nadzór Inwestorski

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy o wykonawstwo robót budowlanych i remontowych 

 • Umowy o świadczenie usług (administracja, księgowość, ochrona, nadzór inwestorski, utrzymanie obiektu, etc.)

 • Weryfikacja umów z dostawcami mediów

 • Szkolenia pracowników

 • Weryfikacja sytuacji prawnej kontrahentów

 • Uprawnienia z rękojmi lub gwarancji jakości

 • Reprezentacja w sporach

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zabezpieczyć roszczenia przeciwko wykonawcom?

 • Jak zachować jakość usług powierzając ich realizację osobie trzeciej?

 • Jak efektywnie egzekwować od wykonawcy wszystkie obowiązki?

 • Jak optymalnie windykować kłopotliwego wykonawcę?

 • Jak unikać zwiększenia wynagrodzenia przez wykonawców?

Właściciele / mieszkańcy

DORADZTWO PRAWNE

 • Zagadnienia związane z ustawą o własności lokali i prawem spółdzielczym

 • Przygotowywanie dokumentów na zebrania wspólnot i zgromadzenia członków spółdzielni

 • Przygotowywanie uchwał zarządu wspólnoty/spółdzielni

 • Zatrudnianie pracowników przez wspólnoty lub spółdzielnie

 • Obowiązki zarządcy i administratora nieruchomości

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak unikać zaskarżania uchwał wspólnoty / zgromadzenia członków spółdzielni przez mieszkańców?

 • Jak monitorować płatności i unikać zadłużenia mieszkańców?

 • Jak pozbyć się uciążliwych lokatorów?

 • Jak ustalić zakres dopuszczalnych zmian w lokalu?

Przewiń do góry