co robimy

dla hurtowni materiałów budowlanych
i surowców

Hurtownia a:

Organy Administracyjne

DORADZTWO PRAWNE

 • Bieżące wsparcie podczas kontroli

 • Odwołania od decyzji

 • Rejestracja znaków towarowych

 • Ochrona środowiska

 • Nadzór budowlany nad obiektami

 • Audyty działalności spółki

 • Zatrudnianie cudzoziemców

 • Szkolenia branżowe

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak wypełnić obowiązki certyfikacyjne?

 • Jak prawidłowo gospodarować odpadami, w tym opakowaniami?

 • Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?

 • Jak nie naruszać zasad uczciwej konkurencji?

 • Jak unikać odpowiedzialności przed UOKiK?

 • Jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności za produkt?

Producent/ Wykonawca / Podwykonawca / Usługodawca / Projektant

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy dostawy

 • Umowy o współpracy

 • Umowy transportu, spedycji

 • Weryfikacja sytuacji prawnej wykonawców

 • Umowy lojalnościowe, bonusowe z projektantami

 • Reprezentacja w sporach z wykonawcami

 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości

 • Szkolenia pracowników

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zabezpieczyć roszczenia przeciwko wykonawcom?

 • Jak optymalnie windykować nieuczciwego wykonawcę?

 • Jakie stosować zabezpieczenie w umowach z wykonawcami?

 • Jak wybrać warianty i strategie postępowania w sporach z wykonawcami?

Dostawy dla zamówień publicznych

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza wzoru umowy

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak miarkować wygórowane kary umowne?

 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?

 • Logistyka i transport w zamówieniach publicznych.

Przewiń do góry