co robimy

dla projektantów i architektów

Projektant a:

Organy Administracyjne

DORADZTWO PRAWNE

 • Wymagania prawne w zakresie projektowania

 • Zmiany MPZP i uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy

 • Zezwolenia, zgody i decyzje administracyjne

 • Odwołania od decyzji i kar administracyjnych

 • Przygotowywanie pism i reprezentacja przed urzędami

 • Interpretacja warunków technicznych i norm budowlanych

 • Interpretacja przepisów administracyjno-budowlanych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak szybko uzyskać decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót?

 • Weryfikacja elementów formalnych wniosków

 • Nadzór nad procedowaniem wniosków przez organy administracji

 • Jak sprawnie przejść kontrolę?

 • RODO na budowie – ryzyka i zagrożenia

 • Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej

 • Weryfikacja i akceptacja zmian dokonanych przez wykonawcę robót Zmiana dokumentacji projektowej w trakcie budowy

Producent/ Dostawca/ Hurtownia / Wykonawca / Nadzór Inwestorski

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy lojalnościowe

 • Programy partnerskie

 • Umowy o współpracy handlowej

 • Umowy z wykonawcą o uszczegółowienie dokumentacji projektowej

 • Prawa autorskie do projektów budowlanych

 • Projekty technologiczne jako utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • Zmiana technologii wykonania a zmiana pozwolenia na budowę

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Odpowiedzialność za wady projektu związane z błędnym doborem materiałów budowlanych

 • Spory dotyczące niewypłacania prowizji i bonusów sprzedażowych

 • Ryzyko naruszenia tajemnicy Zamawiającego

 • Nieuczciwa konkurencja w zakresie działania Projektanta jako supportu Wykonawcy

Zamówienia publiczne

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza ogłoszenia o zamówieniu, wzoru umowy i pytania do SWZ

 • Odwołania i reprezentacja przed KIO

 • Realizacja umowy z publicznym zamawiającym

 • Wykonywanie obowiązków wynikających z zamówień publicznych

 • Claim management

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

 • Gwarancje prawa unijnego w przetargach

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zwalczać niewłaściwe kryteria oceny ofert?

 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?

 • Jak bezpiecznie wejść w konsorcjum w zamówieniach publicznych?

 • Jak nie narazić się na wykluczenie z przetargów?

 • Jak wygrać przed KIO?

 • Jak miarkować wygórowane kary umowne?

Przewiń do góry