iurico-admin

iurico-admin

Klienci deweloperów lepiej chronieni – prezydent podpisał ustawę.

W dniu 9 czerwca Prezydent podpisał nową ustawę z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. W ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy powołany zostanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będący częścią Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ma on działać na zasadzie podobnej do UFG w przypadku upadłości instytucji …

Klienci deweloperów lepiej chronieni – prezydent podpisał ustawę. … czytaj

Odsetki od kosztów procesu – nowość w procedurze cywilnej

Rafał Głuchowski – aplikant radcowski Zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialności za wynik procesu (art. 98 § 1 k.p.c.) strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Dotychczas, zgodnie z ugruntowanymi poglądami orzecznictwa, nie było możliwe naliczanie odsetek od zasądzonych kosztów procesu. Ogólny …

Odsetki od kosztów procesu – nowość w procedurze cywilnej … czytaj

Rewolucja w prawie budowlanym

Grzegorz Kłodkowski – aplikant radcowski  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nowelizowana była kilkadziesiąt razy, w samym 2019 roku, aż 15 razy. Powoduje to poważne problemy interpretacyjne zarówno dla inwestorów jak i dla organów administracji publicznej. W dniu 19 września 2020 r. w życie weszła ustawa z dnia 13 lutego 2020 …

Rewolucja w prawie budowlanym … czytaj

Rozwój fotowoltaiki a dyrektywa RED II.

Grzegorz Kłodkowski – aplikant radcowski Z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że rynek fotowoltaiki rozwija się w Polsce najszybciej z wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii. Nic w tym dziwnego, fotowoltaika – czyli przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną – niesie za sobą bardzo wiele korzyści. W 2018 roku Polska wyemitowała do atmosfery 322,5 mln ton …

Rozwój fotowoltaiki a dyrektywa RED II. … czytaj

FIDIC – nowe wydanie – Warunki Kontraktowe bliżej realiów budowania.

Grzegorz Kłodkowski – aplikant radcowski FIDIC to skrót od Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, czyli Międzynarodowej Organizacji Inżynierów i Konsultantów. Organizacja ta od lat publikuje Warunki Kontraktowe – zbiór przepisów nad wyraz przydatnych w umowach o roboty budowlane i prace projektowe. Katalog uniwersalnych, powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów inżynieryjno-budowlanych regulujących kompleksowo wzajemne zobowiązania stron ma ogromne znaczenie …

FIDIC – nowe wydanie – Warunki Kontraktowe bliżej realiów budowania. … czytaj

Przewiń do góry