Klienci deweloperów lepiej chronieni – prezydent podpisał ustawę.

W dniu 9 czerwca Prezydent podpisał nową ustawę z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

W ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy powołany zostanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będący częścią Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ma on działać na zasadzie podobnej do UFG w przypadku upadłości instytucji finansowych. Dzięki niemu klienci dewelopera nie stracą pieniędzy w przypadku upadłości dewelopera.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będzie tworzony ze składek wpłacanych przez deweloperów. Mają one być odprowadzane od wpłat dokonywanych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Dla otwartych rachunków powierniczych wyniosą maksymalnie 1 proc. wartości każdego sprzedanego mieszkania. Gdy chodzi o zamknięte rachunki powiernicze, będzie to maksymalnie 0,1 proc. Ostateczna wartość składki ustalona zostanie w rozporządzeniu ministra rozwoju, pracy i technologii.

Nowe przepisy regulują także, że nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić jego przyjęcia ze względu na istotne wady lokalu. Doprecyzowują również procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Przewiń do góry