Solidarna odpowiedzialność Inwestora za kwoty zatrzymane wobec podwykonawców może trwać latami.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady nieruchomości wynosi 5 lat. Zawierając umowę o roboty budowlane, Inwestor bardzo często wymaga zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Jako zabezpieczenie, najczęściej wymaga się gwarancji udzielonej przez osobę trzecią (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Wielokrotnie jednak, formą zabezpieczenia jest potrącenie odpowiedniej części wynagrodzenia, które ma … Czytaj dalej Solidarna odpowiedzialność Inwestora za kwoty zatrzymane wobec podwykonawców może trwać latami.