Dopuszczalność uzyskania zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA z tytułu roszczeń tzw. ustawy o spłacie.

Ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 227 ze zm.– dalej „ustawa o spłacie”) polski ustawodawca wprowadził szczególne zasady ochrony przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi na rzecz wykonawcy budowy zleconej przez GDDKiA, a za które to usługi zapłaty nie … Czytaj dalej Dopuszczalność uzyskania zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA z tytułu roszczeń tzw. ustawy o spłacie.